1 2 3 4 5 6 7 8 9

Superahdettu Valmet 1203

Valmet oli ahtamisen edelläkävijä etenkin kolmi- ja nelisylinterisissä moottoreissa. Sveitsiläinen Brown Boveri & Cie (BBC) oli kehittänyt 1970-luvun lopulla tavallisista turboahtimista poikkeavan paineaaltoahtimen (pressure wave supercharger).

 

Neljännesvuosisata sitten tavalliset turboahtimet olivat suurikokoisia ja ”turboviive” oli tuntuva. Myöskin turbokoneiden alakierrosten vääntömomentti oli varsin vaatimaton, koska ahdin mitoitettiin antamaan korkeaa tehoa nimelliskierrosten tuntumassa.

 

BBC:n ahdintyyppi Comprex oli erikoislaatuinen innovaatio. Siinä pakokaasut pääsivät vaikuttamaan suoraan imukaasuihin, jolloin ahtopaine nousi välittömästi, jos pakokaasujen paine kasvoi. Comprex pystyi antamaan ahtopainetta myös alakierroksilla, jolloin vääntömomenttia saatiin olennaisesti korkeammaksi.

 

Comprexia testattiin Valmet 411C -moottorissa hyvin tuloksin. Linnavuoressa päätettiin ottaa moottorityyppi 411CX tuotantoon ja Tourulassa moottori päätettiin sijoittaa uuteen nelisylinteriseen malliin 1203/1203-4, jolla korvattiin 1102/1103 –mallit vuonna 1980.

 

Moottori oli todella suorituskykyinen, sitä voitaisiin verrata nykyisen N-sarjan 141-mallin väkivahvaan common rail –moottoriin. Iskutilavuus oli 4,4 litraa ja moottoriteho 110 hv DIN; vääntömomentti oli 424 Nm kierrosluvulla 1350 r/min. Vääntömomentin nousuprosentiksi saatiin 27 %. Tämän sitkeämpää konetta ei Euroopasta tuohon aikaan löytynyt. Voisi myös todeta, että Valmet paalutti jo tuolloin markkinasegmentin suuritehoisille nelosmoottoreille.

 

Paineaaltoahtimen käyttö ylitti helposti kansainväliset uutiskynnykset, olihan Valmet tehnyt historiaa ottamalla ensimmäisenä maailmassa sarjavalmistukseen Comprexilla varustetun moottorin. Moottorin ominaisuudet laukaisivat myös keskustelun ”vakiotehomoottoreista” (constant power engines).

 

Valmet 1203

Mallin 1203 erottaa muista tuon ajan Valmeteista jatketusta konepeitosta, jonka etuosaan sijoitettiin lisäpolttoainesäiliö. Traktorissa oli synkronoidulla puolittajalla (HiTrac) varustettu 16+4R –nopeuksinen vaihteisto. Traktori painoi nelivetoisena 4500 kg ja siitä tuli erittäin suosittu urakoitsijoiden keskuudessa.

 

Kokemukset paineaaltoahtimesta olivat hyviä, tosin ahdin vinkui melko äänekkäästi. Comprexia harkittiin Volvo BM Valmet 805:een, jota suunniteltiin noihin aikoihin. Paineaaltoahdin oli kuitenkin kallis, joten sen käyttö lopetettiin. Comprex-ahtimen tarina jatkui siten, että BBC, myöhemmin Asea-Brown Boveri  eli ABB myi ahdinkeksintönsä Mazdalle, joka valmisti rajoitetun määrän dieselautoja paineaaltoahtimella varustettuna. Nykyään turboahtimet ovat niin kehittyneitä, ettei Compexilla ole elintilaa paitsi siinä mielessä, että pakokaasujen kierrätys olisi helppo järjestää ahtimen siivikossa.

 

 

 

 

 

 

 

Valmet 1203 –traktoreita valmistettiin v. 1980-1982 muutama sata kappaletta.